Електроника

ТЕХНО ЕК ЕООД

Фирма ТЕХНО ЕК ЕООД съществува от 1994 г. и специализирана в проктиране, изграждане, монтаж и поддръжка на системи за резервно електрозахранване – дизелгенератори, газгенератори…

София Детайли

Стимар ЕООД

Консултации и одити в сферата на компенсация на реактивни мощности Динамична компенсация Компенсация на електрически мрежи с хармоници Изработка, доставка и монтаж на ККУ…

София Детайли

ЕТ Йолани - Йорданка Николова

   Проектът за изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации и съоръжения стартира през 2001г.    През 2003г. фирмата разширява дейността по проекта с инсталиране,…

Пловдив Детайли

КЛН Електроникс ООД

За нас КЛН ЕЛЕКТРОНИКС ООД е фирма базирана в гр.София с обект на дейност – проектиране и изграждане на силнотокови и слаботокови електрически инсталации, структурни…

София Детайли

ЕТ "ЙОЛАНИ - ЙОРДАНКА НИКОЛОВА"

За нас Проектът за изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации и съоръжения стартира през 2001г.През 2003г. фирмата разширява дейността по проекта с инсталиране,…

Пловдив Детайли

Сервиз Узунов

Фирма "УЗУНОВИ"ЕООД е създадена на 25.01.1991г. като ЕФ"УЗУНОВ"91 и на 26.11.2004г. е пререгистрирана като еднолично дружество"УЗУНОВИ"ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Димитровград,бул."Д.Благоев"№97. "УЗУНОВИ"ЕООД е…

Хасково Детайли