Регистър на общини

Община Хисаря

Община Хисаря е разположена в Горнотракийската низина, върху южните склонове на Средна гора. Преходът на Средна гора към Тракия е плавен, с общ наклон на…

Пловдив Детайли

Община Елин Пелин

Община Елин Пелин е разположена в централната част на Софийска област. Релефът е високоравнинен, полупланински и планински. Много добре е развито котловинното дъно, което е…

София Детайли

ОБЩИНА ДОБРИЧ

"...А кой знае, може би защото Добрич е бил четири пъти "освобождаван",жителите му естествено са стигнали до пълнолетна свобода, коятоестествено подканя колективното им…

Добрич Детайли

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО е обособена като самостоятелна административна единица през 1979г. Официалният празник на Общината е празникът "Свети Дух", честван по източно православния календар в дните…

Пловдив Детайли

Община Мирково

Община Мирково се намира в Югозападна България (Софийска област), на 62 км. източно от гр. София, в западната част на Златишката котловина. Северната й граница…

София Детайли

Община Етрополе

Община Етрополе се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината заема 375 кв. км площ и има 10…

София Детайли

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН"

Район „Източен“ - Община Пловдив се създава съгласно Закона за Териториално Деление на Столична Община и големите градове през 1995 г. със следните граници: На…

Пловдив Детайли

Столична община - район 'Искър'

Район „Искър” е разположен в източната част на столицата на площ 25, 6 кв. км и има население 70000 души. Началото на изграждане на жк.…

София Детайли

Община Крушари

Община Крушари с административен център обл. Добрич е разположена в североизточната част на Република България, граничеща на север с Република Румъния, на изток с Община…

Добрич Детайли

Община Берковица

Берковица е древен град – на исторически карти от VII-IX век е отбелязан като старо селище и вътрешен град на Българската държава. По време на…

Враца Детайли

Община Бяла Слатина

Какво е Бяла Слатина и общината? Откъснала се от каменната гръд на Веслеца, река Скът лъкатуши от незапомнени времена из хълмистата Дунавска равнина. Твърди се,…

Плевен Детайли

Община Стрелча

Община Стрелча предстои да бъде интересно откритие за българския и чуждестранния турист, който търси комбинация от възможности за активна почивка далеч от големите туристически центрове.…

Пазарджик Детайли

ОБЩИНА СОПОТ

Сопот, едно от старите български селища, по-старо от Карлово и Калофер, е основано през ХІV в. Единственият писмен извор за неговата най-ранна история е Карловското…

Пловдив Детайли

ОБЩИНА КУКЛЕН

ОБЩИНА КУКЛЕН Община Куклен е една от най-новите общини от Пловдивска област. Учредена е с Указ № 167 от 25.06.2001г.на Президента на Република България. Заема…

Пазарджик Детайли

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Местоположение на община Червен брягОбщина Червен бряг се намира в област Плевен и е втората по големина в областта. Граничи с общините: Луковит, Роман,…

Плевен Детайли