Обществени организации

Българският институт за стандартизация (БИС)

Българският институт за стандартизация БИС е националният орган за стандартизация в Република България, който организира, координира и ръководи дейността по националната стандартизация съгласно международните и…

София Детайли